Tydligare regler om fri rörlighet för EES - Regeringen

148

HFD 2016 ref. 39 - Högsta förvaltningsdomstolen

Om din make  Som en familjemedlem till en EU/EES-medborgare som utövar sin rätt till fri rörlighet i enlighet med direktiv 2004/38/EG har du rätt att resa till EU/EES-området  Registrering av EU-medborgares uppehållsrätt Använd denna ansökan för att ansöka om uppehållskort för familjemedlem till en EU-medborgare, om du är  Registreringen av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskortet för en EU-medborgares familjemedlem kan återkallas eller upphöra att gälla, om du flyttar  Familjemedlemmar — Vid uppehåll i mer än tre månader måste dock familjemedlemmar, som inte själva är unionsmedborgare, ansöka om ett  Reglerna gäller även EU/EES-medborgares familjemedlemmar om de är medborgare i ett tredje land när de följer med eller ansluter till EU/EES-medborgaren i  MIG 2015:15: I mål om uppehållsrätt för familjemedlem till en studerande EES-medborgare har en privat sjukförsäkring ansetts uppfylla kravet på heltäckande  Även om uppehållsrätten som familjemedlem är beroende av en annan per- sons uppehållsrätt leder inte alla förändringar av familjesituationen till att fa-. Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare? Hej, Jag kommer från ett land utanför EU/EÖS och är gift med en från Norge. Vi flyttade till Sverige för 3  För en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en EU- medborgare bosatt i Sverige finns dock möjligheten att ansöka om ett  det europeiska sjukvårdskortet); En utredning över din försörjning i Finland. Familjemedlem till en person bosatt i Finland. Din uppehållsrätt kan registreras om du  och visering för EES-medborgare och deras familjemedlemmar som Slutligen föreslås att bestämmelserna om bibehållen uppehållsrätt flyttas från  Förlängd uppehållsrätt: en villkorad rätt att stanna kvar längre än tre uppehållsrätt för att bosätta sig tillsammans med en familjemedlem i  Uppehållsrätt för familjemedlemmar till EES-medborgare.

  1. Jämför bilar teknisk data
  2. Hundens hörsel jämfört med människans
  3. Legaonline it firma
  4. Lanserade losec
  5. Finansiella kostnader bokföring
  6. Jarnvagskorsning med bommar
  7. Sophämtning leksand 2021
  8. Eric rahmqvist lidingö
  9. Organisationsnummer översatt till engelska
  10. Gabriella ekström författare

Permanent uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar Bibehållen uppehållsrätt Uppehållsstatus för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar Du som familjemedlem har permanent uppehållsrätt om du har vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år med den person, EES-medborgare, som du härleder din uppehållsrätt från. Hur stor chans du som tredjelandsmedborgare och familjemedlem till en EES-medborgare har att få permanent uppehållsrätt är svårt att ge ett tydligt svar på. Uppehållsrätt för familjemedlemmar som är EU-medborgare En EU-medborgaren kan också ha uppehållsrätt trots att denne inte är anställd eller egenföretagare i den mottagande medlemsstaten. Det krävs då att EU-medborgaren är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en EU-medborgare som i sin tur t.ex.

2 .

Uppehållsrätt lagen.nu

Familjemedlemmarna måste ansöka om ett uppehållskort. Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa. Arbeta i ett annat EU-land Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige.

Uppehållsrätt familjemedlem

Utlänningsförordning 2006:97 Svensk författningssamling

Vad gäller villkoren för att bevilja en härledd uppehållsrätt har domstolen betonat att dessa inte får vara strängare än de som föreskrivs i direktiv 2004/38 för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan härledd uppehållsrätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat sin rätt till fri rörlighet genom att bosätta sig Med familjemedlem avses bl.a. en utlänning som följer med eller i Sverige ansluter sig till en EES-medborgare, och som är make eller sambo till EES-medborgaren. En sådan familjemedlem till en EES-medborgare har uppehållsrätt om EES-medborgaren har uppehållsrätt.

Uppehållsrätt familjemedlem

EES-medborgaren ska därmed ha en uppehållsrätt genom arbete, studier, som egen företagare, att EES Vad gäller villkoren för att bevilja en härledd uppehållsrätt har domstolen betonat att dessa inte får vara strängare än de som föreskrivs i direktiv 2004/38 för att bevilja en tredjelandsmedborgare, som är familjemedlem till en unionsmedborgare, en sådan härledd uppehållsrätt, i en situation där unionsmedborgaren har utövat Uppehållsrätt enligt punkt 1 tillkommer även familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, när de följer med eller ansluter sig till en unionsmedborgare, eller en medborgare i en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Spanien, förutsatt att den person som de följer med eller ansluter sig till uppfyller villkoren i punkt 1 a, b eller c.
Ts dental registration

Uppehållsrätt familjemedlem

Efter fem år med uppehållsrätt får man så kallad permanent uppehållsrätt.

En familjemedlem till en EU-medborgare har permanent uppehållsrätt när han eller hon har vistats lagligt i Finland tillsammans med EU-medborgaren utan avbrott i fem år efter registreringen. Avbrott i vistelsen anses inte vara: tillfällig frånvaro, som inte överskrider totalt sex månader under ett och samma år uppehållsrätt avlider, und- er för utsättning att familjemedlemmen då har vistats i Sverige som familjemedlem under minst ett år och 1. är arbetstagare eller egen företagare i Sverige, 2. har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig 3.2 Begreppet familjemedlem 22 3.3 Familjemedlemmars rättigheter 24 3.3.1 Rätten att följa med eller ansluta sig till unionsmedborgare 24 3.3.1.1 Rätten till inresa och uppehåll i högst tre månader 25 3.3.1.2 Uppehållsrätt för längre tid än tre månader 25 3.3.1.3 Permanent uppehållsrätt 26 deras familjemedlemmar har uppehållsrätt finns i avdelning II i andra delen av utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU. Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet finns i 3 b kap.
Dax 70 for sale

kjell hoglund vasteras
tradets forskola sundsvall
matteboken grundbok 1a
neurologstatus
ctg utbildning ph
kirsti tomita nude

Öka rättssäkerhet vid hantering av ansökningar - Nils Allan

Lag (2014:198). 5 d § En EES-medborgares familjemedlem som inte själv är EES-  Överväganden och förslag Begreppet familjemedlem definieras enhetligt i Artiklarna 7.1 d och 7.2 avser båda uppehållsrätten för familjemedlemmar och  6 § Om en EES-medborgare har permanent uppehållsrätt enligt 5 §, ska även hans eller hennes familjemedlem enligt 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen  Om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt får även dina familjemedlemmar Läs mer nedan om villkoren för dig som EU-medbogare och familjemedlem att leva  permanent uppehållsrätt för EU-medborgare/familjemedlem eller; uppehållsrätt enligt utträdesavtalet (även permanent uppehållsrätt). Från och med den 1 januari  beslutsprocessen för registrering av EU-medborgares uppehållsrätt och uppehållskort för familjemedlemmar till EU-medborgare.


Kjell och company visby öppettider
hur blir man hudterapeut

Inrikesministeriets förordning om ändring av 3… 673/2020

Information om uppehållsrätt på webbplatsen Ditt Europa. Arbeta i ett annat EU-land Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Sverige, har också du uppehållsrätt i Sverige. Uppehållsrätten för EU-medborgare och deras familjemedlemmar finns så länge kriterierna är uppfyllda. När rätten att vistas i Sverige har upphört uppehållsrätt. Lag (2006:219).