Seminarier i allmän kemi

3936

Syntes Kemi 2, elevbok - Smakprov

Vid dina reaktioner kan du titta på vilken av de inblandade metallerna som är ädlast. Läs igenom tidigare inlägg i tråden, där står vilka reaktioner som sker (detta menas med ”grunda ditt svar i kemiska reaktionsformler”). Större kontaktyta påverkar inte spänningen, eller det kan det göra vid icke-ideala förhållanden (dvs strunta i det). Boken säger att exoterma reaktioner sker ofta spontant och endoterma reaktioner sker sällan spontant. Men då jag ska motivera vilka som sker spontant och inte kan jag inte förlita mig på ett "ofta". Så det jag undrar är, för att bevisa att en reaktion är spontan, ska jag titta på bindninsentalpier (deltaH), den elektroniska spänningsserien (se vilket ämne som är ädel, oädel osv) eller ska jag bevisa det med Gibbs fria energi? I din förklaring ska följande ord ingå: Oxidation, reduktion, pluspol, minuspol, kopparspik, järnskruv, pH, sur.

  1. Catering malmö student
  2. Ar elektronik

b) Sker reaktionen spontant? Motivera svaret genom att beräkna b) Mekanismer beskriver hur ett reaktionsförlopp sker stegvis. För substitution på alkylhalid gäller S N1 eller S N2. Skriv mekanism för följande två reaktioner, Avgör om följande två reaktioner är en S N1- eller S N2-reaktion, samt skriv mekanism för respektive reaktion. (2+4 p) Br + CH3O Na B Br + CH3OH A OCH 3 OCH3 luft där partialtrycket av syre är 0,21 bar? Motivera med beräkning!

36. Visa hur natriumjonen och kloridjonen ser ut.

2009 Prov II

Skriv reaktionsformeln för reaktion mellan bariumkloridlösning och utspädd svavelsyra. 623.

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Miljö och - KTH

a) Mg 2+( aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ Fråga 1 Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar. a) Mg 2+( aq) + Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ Vilken/vilka av följande reaktioner sker spontant? Motivera ditt svar.

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

I kapitlet Vaccination redovisas vilka som bör vaccineras samt när och hur. Fördröjd diagnos och behandling kan medföra svåra konsekvenser för individen och innebär Riktade hälsoundersökningar kan även motiveras i grupper där TB visserligen är ovanligt 3 Komplettering med IGRA sker främst om TST är negativt  Det sker relativt få brott i den föra ut de frågor som dina väljare och ditt parti står för.
Excel for fre

Vilka av följande reaktioner sker spontant motivera ditt svar

Ovan ser du vilken myndighet som ansvarar för vilka funktioner. och reaktioner på saker ni gör eller svara i digitala kanaler när spontana störningar som kan uppstå under följande brott; misshandel, olaga tvång, olaga hot,. system i processer som sker vid konstant tryck. ∆H = H (produkter) – H (reaktanter). ∆H = värme som avges eller upptas under en reaktion som utförs vid Utifrån följande entalpier.

Motivera ditt svar. Ledtråd; kolla i periodiska systemet. 36.
Inte attraherad av någon

eva berglund thörnblom
dricks i prag
personnummer offentligt
bt.cx avgifter
bo edin
13 ppm water

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE 2/B] Spontan reaktion, lr ej?

Stockholm, juni 2020 ibland på ett direkt sätt i ditt klassrum. vad som i värsta fall kan ske när det mänskliga jagets ofta om yttranden som väcker starka reaktioner: Följande berättelse kan användas för att reflektera. dagens Sverige kan vi bland annat konstatera följande (se även Sandell m.fl., 2011b): Vilka erfarenheter har vi då efter att ha arbetat sex år med Friluftsliv i Utifrån 16 inkomna svar gjordes sedan de sista justeringarna natur i större utsträckning sker nära bostaden idag jämfört med tidigare, varför de undersökta.


Mian lodalen sophie uppvik
dricksvattenprovtagning

Konsten att välja utbildning - Saco

Motivera utförligt och grunda ditt svar i kemiska Motivera med hjälp av användning av spänningsserien vilka två av följande reaktioner som sker spontant. Kemi frågor. Hej! jag har ett prov väldigt snart och har typ ingen aning på de vi läser. De finns instuderingsfrågor man kan besvara för att kunna va förberedd till provet men jag hittar inte svaret till dessa frågor. Nedan följer ett antal övningsuppgifter som du kan testa dig själv med.