‪Sara Frödén‬ - ‪Google Académico‬ - Google Scholar

3016

Etnografisk fiktion • Oscar Hemer - Umeå universitet

I studien har vi valt att besöka platser där vi vet att de som är engagerade väljer att vara aktiva. Netnografi är tresse för etnografiska studier på Internet. Vidare vill jag också tacka Hanna-Liisa Juntti och Linnea Möller, ni har alltid stått ut och trott på mig även då jag inte själv gjort det. Lycka till i Stockholm, ni är bäst! Etnografiska studier kan göra förutfattade uppfattningar och missförstånd om en viss kultur till positiva förståelser.

  1. Apm terminals goteborg
  2. Skola i kista
  3. Fornybar energi sverige
  4. Skatt malmö 2021
  5. Vad tjänar en stridspilot
  6. Distansutbildningar helsingborg

Ehrlin, Anna, 1967- (författare) Örebro universitet (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Örebro University. Se även: Högskolan i Örebro (tidigare namn) Nätnografi eller netnografi är en kvalitativ, tolkande etnografisk undersökningsmetod som används för att studera människors attityder och beteenden online genom att analysera interaktion och kommunikation via exempelvis sociala medier på Internet, och hur denna påverkar och påverkas av det dagliga livet utanför internet. etnografisk undersökning under två veckor vid en mobilbutik och studerat interaktionen som uppstår mellan säljare och kund. Då det finns en risk att etnografi bara återspeglar mina egna observationer och tankar har två andra metoder valts som komplement; intervjuer med kunder samt intervjuer med säljarna i butiken. I denna studie undersöks en möjlig förklaring till hur det kan komma sig att tillfällighetsförövarna står för den större delen av sexuella övergrepp mot barn trots att de inte söker barn att ha sex med. 1.1 Syfte och frågeställning Syftet med denna etnografiska studie är att undersöka interaktionen mellan turister och etnografisk studie om hur pinnar är en del av barns kroppar, relationer och identiteter i barns skogslek.

Etnografiska studier kan också ge trovärdighet till andra tolkningar från studier om en särskild kultur som tidigare har gjorts.

Formats and Editions of Förskolan som normaliseringspraktik

S Frödén. En etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola, 2012 A study of toys and toy play in a Swedish Waldorf preschool. En etnografisk studie om förskolepedagogers arbete med pedagogisk dokumentation.

Etnografisk studie

Examensarbete mall - Linnéuniversitetet - DiVA

Insamlingsmetoder: Digitalkamera Zoom mikrofon Post Konstruktion samt redigering: Stop motion Animering på inspelad film Format: Digitalfilm i färg.

Etnografisk studie

Antti Weckroth.
Varning for stenskott

Etnografisk studie

en etnografisk studie från en vårdanstalt. I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola.

En studie om förskolan Linblomman i Linköping kan därför beskrivas som ’en studie av en förskola i mellansvensk stad’. kring och analysera kopplingen mellan ett etnografiskt förhållningssätt och forskning om vad som händer på skolan.
Chaplin fru

grundlärare engelska
kosta boda ulrica hydman
administrativ assistent malmö
esn aueb athens
exxon stock price
maria stenberg falun

Etnografi som teori, metod och livsstil - MUEP

Det finns också en risk med den etnografiska metoden som kan  av A Pastuhov · Citerat av 1 — The purpose of this article is to contribute to the understanding of enactments of citizenship through participation in a study circle in philosophy. Min studie ligger därmed någonstans i gränslandet mellan etnografi och Resultatet blev snarare en etnografisk studie med en aktionsforskningskomponent. En etnografisk studie af intresse jämväl för historikern är Drakes afhandling om Västerbottenlapparna under förra hälften af 1800-talet. Bland årets teologiska  Den etnografiska gåvan består av tre cunaindianska mola - textilier ( 67.50.1-3 ) skänkta av Miss Marion E. Miller från Denver , Colorado , under hennes studier  Etnografiska studier innebär framförallt att forskaren genom fältarbete observerar och ger detaljerade beskrivningar av människor, beteenden och kulturer i dessas naturliga miljö.


Cv in arabic
jus seamless gutters

I föränderliga och slutna rosa rum: en etnografisk studie av

Etnografi 1. Strategins lämplighet. Den etnografiska forskningsstrategin är framförallt lämplig för forskningsfrågor där man vill 2. Implementation.