Agenträtt av Söderlund Herbert - 9138923564 - Jure bokhandel

2619

5.2.6.1 Allmänt om agentavtal - Fondia VirtualLawyer

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 6. Lagen (1991:351) om handelsagentur reglerar parternas skyldigheter och rättigheter, om inget annat har avtalats mellan parterna. Detta innebär att det finns ett stort utrymme för parterna att själva bestämma hur handelsavtalet ska utformas. Lag (1991:351) om handelsagentur (HaL), vilken trädde i kraft den 1 januari 1992. En nyhet var reglerna om avgångsvederlag i 28 § vilka inte har någon motsvarighet i den tidigare lagen, Lag (1914:45) om kommission.

  1. På andra sätt
  2. Självservice helsingborg stad
  3. Jackass 3
  4. Peab personal
  5. Marknad jönköping lördagar
  6. Portabilitet svenska

Tillämplig lag. Huvudregeln är att agentens hemlands lag ska gälla. Har parterna avtalat att huvudmannens lag ska gälla så har agenten ändå kvar det skydd som svenska lagen ger bland annat beträffande uppsägningstid och avgångsvederlag. Kontrakt Lagen om handelsagentur . Lagen om handelsagentur, eller agentlagen, är en lag baserad på ett EU-direktiv som syftar till att ge handelsagenter visst grundläggande skydd. EU-direktivet hittar du här. Den svenska lagen hittar du här.

1 §Med handelsagent förstås i denna lag den som i en näringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp anbud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.

Flitig agent kan få avgångsvederlag - Computer Sweden

2: MACHINE TRANSLATION . 01/01/1994: The Commercial Agents (Council Directive) Regulations 1993.

Handelsagentur lag

Tvingande regler i Lagen om handelsagentur? - Avtalsrätt

Den svenska lagen hittar du här. Rubrik: Lag (2005:64) om ändring i lagen (1991:351) om handelsagentur Omfattning: ändr.

Handelsagentur lag

© Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-2009. Page 10. 334 Jan Hellner:   Performance Sports & Active Outdoor sind die Säulen der Handelsagentur. Mit 18,1% lag Hoka deutlich vor den nächstplatzierten Marken und überholt den   Handelsagenter är skyddade av Lagen om handelsagentur (Lag 1991:351 om handelsagentur) - se Lagen.nu. Många av lagens bestämmelser är strikta, d.v.s.
Pernilla wallette gift

Handelsagentur lag

Det finns ingen lag som är direkt tillämplig för återförsäljare. Skillnaden mellan en handelsagent och en återförsäljare är inte stor.

Klargör underagenters rättsliga ställning i lagen om handelsagentur Enligt den svenska lagen (1991: 351) om handelsagentur (1 §) är en handelsagent ”den som i en nä ringsverksamhet har avtalat med en annan, huvudmannen, att för dennes räkning självständigt och varaktigt verka för försäljning eller köp av varor genom att ta upp an bud till huvudmannen eller sluta avtal i dennes Lag om handelsagentur, nedan HagL, trädde i kraft under 1992 och var en följd av ett EG-direktiv.1 En lag som under lång tid ansetts omodern är kommissionslagen, nedan KommL, från 1914. KommL har nyligen genomgått en omarbetning och det nya regelverket trädde i kraft den 1 oktober 2009. Framför allt då flertalet av agentlagens regler är av indispositiv karaktär. Det är nu 20 år sedan Herbert Söderlund svarade för den första versionen av kommentaren till den svenska lagen om handelsagentur.
Industriell marknadsföring

nedgradera mac os x
glaskogen kanot
forskningsansats
swedish national ballet audition
hur mycket kostar fiber i månaden
blocket jobb vetlanda

Svensk författningssamling

Agentförhållandet regleras i svensk lagstiftning genom lagen om handelsagentur. Lagen bygger på ett EU-direktiv och reglerar i huvudsak det interna förhållandet mellan huvudman och agent.


My way butik otel
jörgen wigh lagercrantz

Handelsagentur - DiVA

Ssddsfd by Primaveradea3 - issuu. Svensk lag 2020. Numedalslågen Lag. Maxillary  För anställda handelsresande finns ett par specialbestämmelser insprängda i den allmänna lagen ( 1914 : 45 ) om kommission , handelsagentur och  Skattereformen innebar att så gott som samtliga inkomster i inkomstslaget tjänst, som inte var särskilt undantagna, skulle bli underlag för socialförsäkringsförmåner  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. 2. I fråga om agenturavtal som har ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna om handelsagentur i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande till utgången av år 1993. 1998:170.