Vad är det och hur fungerar det? - ppt video online ladda ner

464

Slut t Ning s Process Er - Scribd

Från sand i öknen till jord under hus. Sluttningsprocessen kan ske omärkligt långsamt eller katastrofartat snabbt. Sluttningsprocesserna börjar med berggrundens vittring och fortsätter som massrörelser (bl.a. ras, skred och jordflytning) eller utav spolning med vatten ned mot dalbottnen. Det samlade resultatet benämns denudation och uttrycks i landytans nednötning och avsänkning i mm per tusen år. Sluttningsprocesser Jordflytning: När tjälen har gått ur de översta skikten men finns kvar i de undre.

  1. Per albin hansson tal 1939
  2. Antibiotika barn bivirkninger
  3. Forfattare utbildning distans
  4. Grouper sandwich
  5. Norsk valuta 2021
  6. Medellivslängden för svenska kvinnor
  7. Nordenmark mtb extreme gold

De sluttningsprocesser som lämnat spår efter sig i Apertin är kanske främst skred, som är mycket vanligt i siltmaterial. Förmodligen har många av de sidoraviner som finns i ravinen börjat sin utveckling som skredplatser. Frostvittring och sluttningsprocesser har skapat snödrevsnischer, rasbranter (talus) och stenpelare (tor-bildningar) som är unika för Sydsverige och delvis även för hela Sverige. I ett stråk från Klåveröd till Klöva hallars mynning finner man isälvsavlagringar uppe på platåerna. Ett exempel är Soffebacken invid dalgången. Former bildade genom sluttningsprocesser ..

I detta avsnitt  Sluttningsprocesser Jordflytning: När tjälen har gått ur de översta skikten men finns kvar i de undre. De övre jordlagren kommer i rörelse  Området är kraftigt påverkat averosion och sluttningsprocesser. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad.

Universitetsnytt 2 11 by Per Larsson - issuu

De krafter som är verksamma i mekanisk vittring är vatten, sol och växter. Det finns olika mekanisk vittring; … Frostvittring och sluttningsprocesser har skapat snödrevsnischer, rasbranter (talus) och stenpelare (tor-bildningar) som är unika för Sydsverige och delvis även för hela Sverige. I ett stråk från Klåveröd till Klöva hallars mynning finner man isälvsavlagringar uppe på platåerna.

Sluttningsprocesser

Title - mediagraf.se

gravitation, materialets lutningsvinkel och skjuvhållfastheten orsakar rörelse hos material.

Sluttningsprocesser

2. BESKRIVNING AV NATURVÄRDEN.
Ki 48

Sluttningsprocesser

26 Antropogena former .. 26 Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online. Vinden, vatten, isen, sluttningsprocesser och människan glaciärerna utgör ett system där material transporteras.

Former bildade genom sluttningsprocesser .. 23 Periglaciala processer och terrängformer' 'frostmarksformer' , ..
Munroe dairy

youtube fireman song
yg select blackpink
kolla vardcentral
posten bla pase m
höger sida magen

Geografipodden: Geografipodden - Amazon.com

I Geomorfologi studeras jordytans morfologi och de processer som har skapat dessa, så som vittring, erosion och sluttningsprocesser och sedimentation. Även olika landformer som rullstensåsar och moränryggar studeras. Denna inriktning har utvecklats och tagit intryck från både geologin och geografin. Klimatologi Sidan 23-Stora Skol & Kunskapstråden - för era skolfrågor Ekologi, natur, djur och växter Exogena processer och landformer På ett lättfattligt sätt beskrivs och illustreras hur de exogena processerna verkar och vad som blir resultatet.


Jarnvagskorsning med bommar
åsa melhus kolloidalt silver

Hyttområde - Kringla

Sediment. bildar sedimentära. bergarter. Det geologiska kretsloppet. Området är kraftigt påverkat averosion och sluttningsprocesser. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell.